Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE, zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. administratorem danych jest Barbara Dalach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Miriada” Apartamenty – Wypoczynek z siedzibą w Rowach przy ul. Bałtyckiej 16, dane kontaktowe do Barbary Dalach – telefon – 602294603, adres e-mail: zbyslaw1958@op.pl,
 2. dane osobowe;
  – przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno-prawnej, na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 (w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail), oraz b) i c) RODO,
  – mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, na przykład, związanych z obowiązkiem podatkowo-składkowym,
  – będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji akt osobowych i związanej z otrzymywanym wynagrodzeniem, zgodnie z odrębnymi przepisami, a także w zakresie niezbędnym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – uzasadnionego interesu administratora – przez okres 6 lat,
 3. Wynajmujący posiada prawo:
  – żądania dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzania jego danych osobowych jest niezgodne z prawem,
  – cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem,
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie w zakresie imienia i nazwiska spowoduje niemożność zawarcia oraz realizacji umowy cywilno – prawnej i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych

Korzystamy z plików Cookies. Co to są pliki cookies?

Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez nasze serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy Cię, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej. Zaznaczamy także, że zapis plików cookie nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

W Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień gdy zaznaczysz taką opcję w Serwisie lub/i pozwalając Nam na tworzenie prostych statystyk odsłon Serwisu.

Google Analytics

Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga udoskonalać Serwis pod kątem potrzeb Użytkowników. Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w Serwisie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy internauta był już kiedyś w Serwisie lub/i z jakiej witryny przeszedł bezpośrednio do Serwisu. Możesz wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer) albo wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.

W jaki sposób możesz wyłączyć obsługę plików cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu plików cookies. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Serwisu, ale może wpłynąć na ograniczenia w funkcjonalności Usług (np. może prowadzić do automatycznego wylogowania Cię po opuszczeniu Serwisu).