WAŻNE TELEFONY

Telefon alarmowy: 112

Policja: 997

Straż pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Pogotowie energetyczne: 991

Straż Graniczna Ustka: 59 8155 300, 59 8155 301

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 601 100 100

Informacja PKS Słupsk: 59 842 42 56

Informacja PKP Słupsk: 59 843 82 51

Urząd Gminy Ustka: 59 843 82 51
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Straż Gminna Gminy Ustka: 59 8152 462 518 530 580
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka

Aktualna Mapa Rowów

Rowy - Mapa na rok 2019

Rowy – Mapa na rok 2019